"Muôn hình vạn trạng" Container (p.1)

Các loại Container thông dụng thường dùng trong Vận tải biển

More detail
INCOTERMS 2010

Incoterms 2010

More detail
INCOTERMS 2000

More detail
DEMURRAGE/DETENTION/STORAGE

DEMURRAGE/DETENTION/STORAGE

More detail
Chứng từ xuất nhập khẩu

Chứng từ xuất nhập khẩu

More detail