THỦ TỤC HẢI QUAN

Updated: 2019-09-30 11:24:08

 

 

Dịch vụ nội địa mà RAINBOW cung cấp bao gồm:

  • Giao nhận vận chuyển nội địa (Trucking)

  • Thủ tục hải quan

Đội ngũ nhân viên của RAINBOW sẽ thay mặt chủ hàng hoàn thành thủ tục hải quan. Với kinh nghiệm và kiến thức vững vàng của nhân viên, thủ tục hải quan do RAINBOW đảm nhiệm sẽ được  một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hiện nay, các thủ tục khai hải quan đều được chuyển về khai quan điện tử, khai hải quan từ xa. RAINBOW đảm bảo cập nhật các phần mềm, kiến thức liên quan để phù hợp với các yêu cầu thủ tục.  

  • Khai quan điện tử, khai hải quan từ xa.

  • Sử dụng các phần mềm khai báo hải quan chuyên dụng.

  • Đáp ứng mọi nhu cầu về khai quan cho khách hàng.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và miễn phí cho các dịch vụ liên quan

Chúng tôi có dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng tận nơi để hỗ trợ khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục khai quan giúp khách hàng nhanh chóng giải phóng hàng và phân phối kịp thời trong hệ thống phân phối hoặc xuất khẩu đi nước ngoài.